“נפש בריאה בגוף בבריא”

“נפש בריאה בגוף בבריא”

הקשר בין גוף ונפש העסיק את האדם ופילוסופים רבים עוד בימי יוון העתיקה. השאיפה להבין ולהסביר אם קיים קשר ומהו בין הגוף והנפש התחלפה בעידן הנוכחי לידיעה שאכן קיים קשר ועל מנת לשמור על בריאות הגוף והנפש עלינו לאזן ביניהם.

הקשר בין גוף ונפש הוא בכך שקיימת השפעה למצבים גופניים-פיזיים …

12